Anadolu Yapı Denetim

Ziya Gökalp Caddesi No : 45/6 Kolej Çankaya/ANKARA, Ankara ,Türkiye

Detaylar

Anadolu Yapı Denetim
yapı denetim kuruluşumuz inşaat aşamasında
yapının taşıyıcı sistemindeki beton, beton çelik çubuk, duvar elemanları vb. malzeme ve imalatın, standart ve şartnamelere göre bakanlıktan izinli laboratuarlarda muayene ve deneylerini yaptırarak raporlarını ilgili idareye verir. (laboratuar deney bedelleri firmamıza aittir)
beton kalıbı ve demir teçhizatını projelere göre kontrol eder, tutanak düzenledikten sonra beton dökümüne izin verir. (beton kontrol mühendislerimizin gözetiminde dökülür. beton nümuneleri, döküm yerinde kontrol mühendislerimiz nezaretinde deneyi yapacak laboratuar teknik elemanlarınca alınır, alınan nümuneler belirlenen laboratuara, bu laboratuar teknik elemanı tarafından götürülür) beton dökümünü müteakip tekrar tutanak düzenler. bu tutanakları ve deney raporlarını ilgili idareye verir.
yapının tamamlanması için geriye kalan tüm inşaat, mekanik ve elektrik tesisatı imalatlarını, proje ve şartnamelere uygun olarak yapılması için denetçi mimar ve mühendisleri ile devamlı kontrol eder.
yapı sahibi, müteahhit, proje müellifleri, gerekirse tedarikçiler arasında, gündemi ve katılımcıları belirleyerek şantiye toplantıları organize eder, alınan kararları toplantı tutanağında kayıt altına alır ve takibini yapar. şantiyede günlük faaliyet raporu düzenler, haftalık ve aylık iş ilerleme raporları vererek yapı sahibini iş proğramı açısından bilgilendirir.
yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten ve denetçi mimar ve mühendislerimiz tarafından imzalanan iş bitim raporunu ilgili idareye verir.
böylece ilgili idarenin yapı sahibine yapı kullanma izni vermesi sağlanmış olur.

Harita

3124301133

Sosyal Profiller

Ek Bilgiler

Kategori:

Anahtar Kelimeler