Aytekin Hukuk Bürosu | Law Firm | Anwaltskanzlei

Çırağan Cad. Çırağan Apt. 93/4 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul ,Türkiye

Detaylar

Aytekin Hukuk Bürosu uzman avukat kadrosu ve yabancı partner avukatları ile Yabancılar Hukuku alanında profesyonel olarak yabancılara hizmet sunmaktadır.

 

Yabancıların en çok merak ettiği yasal haklar;

Miras hakkı

Senet, ipotek

Evlilik, boşanma

Resmi kurumlara başvuru

Mahkemelere başvuru

Taşınmaz sahibi olma

Oturma izni alınması

Oturma izninin uzatılması

Çalışma izni alınması

Çalışma izninin uzatılması

Yurtdışında alınan boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi

Türk vatandaşlığı başvuruları

Türk vatandaşlığından çıkmak isteyen kişilerin başvuru işlemleri

İçişleri Bakanlığı tarafından mülteci statüsü tanınmış kişilerin hakları

 

 

Hukuk büromuz marka hukukuna ilişkin;

Know-How sözleşmeleri

Marka devri

Delillerin tespiti davası

Tecavüzün durdurulması ve önlenmesi davası

Tecavüzün tespiti davası

Tecavüzün giderilmesi davası

Maddi tazminat davası

Manevi tazminat davası

İtibar tazminatı

Hakka tecavüz neticesinde üretilen materyal ile bunların üretiminde doğrudan kullanılan araçlara elkonulması

Ürünler üzerinde mülkiyet hakkı tanınması

Markanın silinmesi ve imha gibi alanlarda hizmet sunmaktadır.​

 

Patent ve Endüstriyel Tasarım Haklarına ilişkin ise;

Delillerin tespiti davası

Tecavüzün durdurulması ve önlenmesi davası

Tecavüzün tespiti davası

Tecavüzün giderilmesi davası

Maddi tazminat davası

Manevi tazminat davası

İtibar tazminatı

Hakka tecavüz neticesinde üretilen materyal ile bunların üretiminde doğrudan kullanılan araçlara elkonulması

Ürünler üzerinde mülkiyet hakkı tanınması

Şekil değiştirme ve gereğinde imha

Hükmün ilgililere tebliği

Kamuya yayın yoluyla duyurulması ve ilanı

Tecavüzün mevcut olmadığı hakkında dava

Eylem suç teşkil ettiği takdirde açılabilecek ceza davaları alanında hukuki hizmetler sunmaktayız.

 

Hukuk büromuz müvekkil şirketlere;

Niyet Mektubu | Teklif Mektubu

Hisse Devir Sözleşmeleri

Ortaklık Sözleşmeleri

Gizlilik Sözleşmeleri

Genel Satış Şartları

Genel Satın Alma Şartları

Satın Alma ve Satış Sözleşmeleri

Teminat Sözleşmeleri

Sınaî Alanda Alt İşverenlik Sözleşmeleri

İşletmeler Arası Ortaklık Sözleşmeleri

Uzun, Orta ve Kısa Vadeli Tedarik Sözleşmeleri

İşletmelerarası Araştırma ve Geliştirme Sözleşmeleri

Teknoloji ve Know-How Transfer Sözleşmeleri

Ortaklık ve İşbirliği Sözleşmelerinin son erdirilmesine kadar ticari faaliyetlerinde tüm yasal düzenlemeler konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

Hukuk büromuz;

Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması

Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması

Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması

Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması

Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması

Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi

Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi

Temyiz dilekçesi hazırlanması

Ceza evinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması alanlarında hizmetler sunmaktadır.

 

 

Hukuk büromuz, yasal süreç kapsamında kişi ve kuruluşlara;

kıdem tazminatı

ihbar tazminatı

Harita

Sosyal Profiller

Ek Bilgiler

Kategori: