mevlut-celik-celik-muhasebe-musavirlik-danismanlik

gençler cad.karadeniz apt 127 bakırköy istanbul, İstanbul ,Türkiye

Detaylar

mevlut-celik-celik-muhasebe-musavirlik-danismanlik
vergi ve ilgili diğer mevzuata ve tek düzen muhasebe startlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.

bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.

küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.

işletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması.

aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.

işe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.

işten ayrılan personelin kıdem ve ihbar tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili iab, ibraname ve diğer tüm belgelerin hazırlanması.

bölge çalışma müdürlüğü’ne dosya açmak, ek-1 ve ek-2 bildirgelerini vermek ve diğer işlemleri yerine getirmek.

ssk ve iş mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

kdv, aylık ve üçer aylık muhtasar ve geçici vergi, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, tahakkuk fişi’nin mükellefe sunulması.

vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

Harita

02124660596

Sosyal Profiller

Ek Bilgiler

Kategori:

Anahtar Kelimeler