Paknur Site Apartman Yönetimi

merkez bankası karşısı varan turizimin. 5katı, Kocaeli ,Türkiye

Detaylar



neden? profesyonel bina apartman site yöneticiliği
değişen dünya ile birlikte çok katlı daireli binaların oluşması, bu binalarda toplu ve kalabalık yaşayan insanların kullandıkları ortak alanların yönetilmesini gündeme getirmektedir. uygulamada, her sene yeni bir kişi yöneticilik görevini üstlenmekte eski yönetici görevini devir ederken sadece mali devir yapmakta ve de birikim, deneyim ve öngörülerini yeni kişiye aktaramamaktadır. amatör yönetici, ya teknik işlerden anlayıp bütçe yönetimini bilmemekte veya her ikisinden de anlayıp planlama veya insan kaynağını doğru kullanmayı başaramamakta, yahut sorun çözme yöntemlerinde çağdaş araç ve gereçleri kullanamamaktadır.
ilk bakışta fark edilmeyen bu yönetsel aksaklıklar bütçede büyük emek, para, bilgi ve zaman kayıplarına yol açmaktadır. günümüzde hemen her apartmanda yaşanan bu durum, sorunlarla baş başa kalan kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir yönetim anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir. böylesi bir sorunun tek ve kesin çözümü ise en çağdaş yaklaşım olarak, bina, apartman, site yönetiminin profesyonelleştirilmesidir. http: www.paknur.net

Harita

Sosyal Profiller

Ek Bilgiler

Kategori: