Smmm Kaan Mutlu

848 Sok. No:90/403 Kemeraltı Konak İzmir, İzmir ,Türkiye

Detaylar


gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin a) genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kacirc r-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. b) muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malicirc mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. c) yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malicirc tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. büromuz yukarıda sıralanan konular çerçevesinde hizmet vermektedir.

Harita

Sosyal Profiller

Ek Bilgiler

Kategori: